Přejít k obsahu

Multimediální výuka

Cílem multimediální výuky je nabídnotu studentům vzdělávací materiál, jenž by mohl doplnit jejich znalosti o zajímavé poznatky a vědomosti.

Pro studenty, absolventy i širokou veřejnost publikujeme materiály do výuky na metodickém portálu RVP.cz

Zde uvádíme výstupy projektu Didaktika - Člověk a příroda A

Dále uvádíme výstupy projektu Příprava a pilotní realizace systému podpory neaprobovaných učitelů v Plzeňském kraji

  • Na metodickém portálu RVP.cz publikované ve formě článku: Pedosféra - návrhy do výuky
  • V editovatelné podobě ke stažení ZDE.

Atlas geomorfologických forem Plzeňského kraje

Cílem projektu je vytvoření multimediální aplikace: "Digitální atlas geomorfologických tvarů Plzeňského kraje" (dále jen Atlas) umístěné na internetu. Projekt se skládá ze dvou částí: obecná a speciální.
Cílem obecné části je vytvořit aplikaci představující formy reliéfu typické pro Plzeňský kraj tak, aby uživatel získal představu o celkovém charakteru georeliéfu Plzeňského kraje.
Cílem speciální části je řešit vybrané geomorfologické formy v detailu, aby uživatel získal představu o tvorbě komplexní geomorfologické mapy resp. problematice geomorfologického výzkumu ve velkých měřítcích.

Odkaz: Atlas geomorfologických forem Plzeňského kraje


Atlas of landforms of West Bohemia

The website is primarily meant for teaching foreign students of Centre of Biology, Geosciences and Environmental Education in Faculty of Education. We explain geomorphology of landforms which are not so far from Pilsen and can be visited and investigated by the students during they stay in University of West Bohemia in Pilsen. The website is particularly suggested for teaching subjects Geosciences 1, 2 and 3 and GIS in Physical Geography.

Link: Atlas of landforms of West Bohemia


Atlas of geological phenomena in the world

The website is primarily meant for teaching foreign students of Centre of Biology, Geosciences and Environmental Education in Faculty of Education.

Link: Atlas of geological phenomena in the world


Atlasy Oddělení biologie

I pro geografy vznikly na Oddělení biologie našeho Centra multimediální atlasy shrnující např. problematiku mineralogie, petrografie, ekologie nebo geologických jevů. Všechny atlasy naleznete ZDE.

Patička