Přejít k obsahu

Studium

Zajímá Vás planeta Země, změny, které v krajině naší, i v krajinách různých částí světa, probíhaly, probíhají a budou probíhat? Zajímají Vás principy přírodních dějů jako například příčiny přírodních katastrof a změn klimatu? Jste fascinováni mapami a rádi byste se jim naučili lépe rozumět a vytvářet je? Pak jste na správné adrese. Seznamte se s naší činností, navštivte nás na Dni otevřených dveří a přijďte k nám studovat!

Snažíme se, aby studium u nás bylo zaměřeno prakticky - na získání dovedností při práci s výpočetní a multimediální technikou, v laboratoři i terénu. Budoucí učitelé se pak účastní mnohých praxí ve školách. Spolupracujeme i s moderním science centrem - plzeňskou Techmánií.

Podmínky pro přijetí naleznete ZDE


Akademický rok 2021/2022

Důležité termíny naleznete na stránkách fakulty ZDE.

Konzultace po předchozí domluvě online či osobně.


Termín odevzdání přihlášek (bude aktualizován)

- mezním termínem pro odevzdání přihlášek pro bakalářské studijní programy na akademický rok 2022/2023 je:

- mezním termínem pro odevzdání přihlášek pro magisterské studijní programy na akademický rok 2022/2023 je:

Přijímány jsou pouze elektronické přihlášky podané na adrese: eprihlaska.zcu.cz.


Oddělení geověd garantuje výuku v:

Bakalářském programu Přírodovědná studia, oboru Geografie pro vzdělávání. Ten je možné studovat jednooborově a víceoborově (v kombinacích: anglický jazyk, tělesná výchova, biologie, fyzika, historie, chemie, informatika, matematika, německý jazyk, ruský jazyk, občanská výchova a technická výchova)

Magisterském oboru Učitelství geografie pro základní školy (v kombinacích: anglický jazyk, biologie, dějepis, fyzika, informatika, matematika, výchova ke zdraví, chemie, tělesná výchova a technická výchova)

více informací naleznete v nové Vyhlášce děkana o podmínkách přijímání ke studiu ZDE.

a

Magisterském oboru Učitelství geografie pro střední školy (v kombinacích: německý jazyk, dějepis, biologie, chemie, tělesná výchova a matematika

více informací naleznete opět ve Vyhlášce děkana o podmínkách přijímání ke studiu ZDE.

Patička